OBAVEŠTENJA:

Predavač:

dr Aleksandra Zečević, vanredni profesor

kabinet: 407
telefon: 3021
-105
vreme prijema:
petak  12.00-14.00
e-mail:
 

azecevic@ekof.bg.ac.rs
aleksandra.zecevic@live.com

 

PREDAVANJA:

 

VEŽBE:

  •  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu